Poskytujeme zdravotnické služby  všeobecného praktického lékařství registrovaným klientům, terapeutické  a diagnostické , posudky různého charakteru  a  pracovně-lékařské služby ( jak zaměstnancům ,tak zaměstnavatelům) .

Možnosti diagnostiky : EKG, hodnocení CRP, INR, Ambulantní monitoring tlaku( TK Holtr)

Před návštěvou ordinace se prosím vždy telefonicky  nebo elektronicky objednejte 

(www.sestraemmy.cz/petrova) nezávisle na vašich potížích  – pokud jsou potíže akutní objednáme vás ještě na tentýž den.